Privacyverklaring

Versie 1,0

29 augustus 2023

Privacyverklaring voor Holimoni

Deze privacyverklaring legt uit hoe Holimoni persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die u ons verstrekt via onze website www.holimoni.nl

Welke informatie verzamelen we?

Persoonlijke informatie: We kunnen persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres, wanneer u het aanmeldformulier invult of vrijwillig contact met ons opneemt via onze website of andere kanalen.

Cookies en trackinggegevens: Onze website kan gebruikmaken van cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om informatie te verzamelen over anoniem browsegedrag en voorkeuren.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Wij kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

- Om een profiel voor u aan te maken op www.holimoni.nl.

- Om te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken.

- Voor interne administratieve doeleinden.

- Om onze website te verbeteren en te personaliseren op basis van uw voorkeuren.

- Voor marketing- en communicatiedoeleinden, zoals het verzenden van nieuwsbrieven (indien u zich daarvoor heeft aangemeld).

Hoe beschermen we uw informatie?

Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Delen we uw informatie?

We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of op andere wijze delen met derden, tenzij vereist door de wet of met uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie die wij bewaren, evenals om correcties aan te vragen. Neem contact met ons op via info@holimoni.nl voor verzoeken met betrekking tot uw gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten of om onze privacypraktijken aan te passen. We zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren.


Zoek holistische behandeling

Zoek holistische behandeling